Breathing and your Mind together

An old Yoga Story ….

Visibility, Hearing, Smell, Taste, Touch and Breathing have a discussion about who is the most important of them. One of them proposes therefore to find out without what man really can not live. Breathing was the only one left.
Awareness of the breath is the most valuable instrument / tool that yoga offers and teaches us.
In our culture is not consciously taught us how to breathe and as a result our breathing over time gets disturbed by reactions to stress.
Your awareness of your breathing will help you to reduce stress, sleep better, feel healthier and to be your best self.
By controlled deep, slow breathing your mind calms down and your stress reduces.
You can change your emotional response to a situation by automatically switching to a slower deeper breathing.
Through Breath we can remain calm in stressful situations.
Breathing is therefore a way to train your mind to be calm, which is important if you want to achieve greater awareness.

Sarah <3

Invloed van ademhaling op je geest

Een oud Yogaverhaaltje….

Zicht, Gehoor, Reuk, Smaak, Tast en Ademhaling hebben een discussie over wie de belangrijkste is van hen. Een van hen stelt daarom voor om uit te vinden zonder wat de mens echt niet kan leven. Ademhaling bleef als enige over.

Bewustzijn van de ademhaling is het meest waardevolle instrument/tool dat yoga ons schenkt en aanleert.

In onze cultuur wordt ons niet bewust geleerd hoe we moeten ademhalen en als gevolg daarvan wordt onze ademhaling na verloop van tijd belemmerd door gewoonteracties op stress.

Je bewustzijn van je ademhaling helpt je om stress te verminderen, beter te slapen, je gezonder te voelen en je beste zelf te zijn.

Door een gecontroleerde diepe, langzame ademhaling kalmeert je geest en neemt je stress af.
Je kan je emotionele reactie op een situatie automatisch veranderen door over te gaan op een langzamer dieper ademhalingspatroon.
Door middel van ademhalingscontrole kunnen we dus in stresssituaties kalm blijven.

Ademhaling is daarom een manier om je geest te trainen om kalm te worden, wat van belang is als je een groter bewustzijn wil bereiken.

Sarah <3